Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelem

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a KONsys Kft. számára. A KONsys Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. A KONsys Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a a személyes adatok védelméről szóló – érvényes jogszabályok (Magyarországon az 2011. évi CXII. törvény) rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a  KONsys Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a KONsys Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

 

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban egyes szolgáltatások igénybevételéhez bizonyos személyes adatokra szükség van.A  KONsys Kft. a következő szolgáltatásokhoz kérhet személyes adatokat:

álláshirdetésre jelentkezés

információkérés kiskreskedelmi ügyfélszolgálaton

árajánlat kéréssel, termékkel, szolgáltatásal kapcsolatos kapcsolattartás

hírlevélre feliratkozás

a rendelkezésünkre bocsátott személyes a következők lehetnek:

cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám

Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a  KONsys Kft. tájékoztatja az érintetteket az adott konkrét adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi a konkrét adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható. Az Ön által megadott adatok mellett a  KONsys Kft. automatikus adatgyűjtő eszközökkel (cookie-kal) adatokat gyűjthet a  KONsys Kft.  webhelyeinek, webes alapú alkalmazásainak használata közben. A  KONsys Kft. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),

domain-név (URL),

a hozzáférés adatai,

az ügyfél file lekérés (mely oldalakat tekint meg és milyen hivatkozásokra kattint rá)),

a HTTP válaszkód,

a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,

a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,

a látogatás időpontja és hossza

a megtekintett oldalak adatai, illetve

a használt böngészőprogram típusa és nyelve.
 

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a  KONsys Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja. A  KONsys Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.

KONsys Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat az alábbi célokra használhatja fel:

piackutatás, piaci elemzés

vevői szokások elemzése

látogatottsági statisztikák összeállítása

ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása

tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról

tájékoztatás nyújtása különböző akciókról

vevői reklamációk intézése

megrendelések intézése


Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

 

Tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén a  KONsys Kft. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a KONsys Kft. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a  KONsys Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.  A  KONsys Kft. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a KONsys Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

 

2023. 10. 09. KONsys Kft.